Admir
mulaosmanović
Rođen sam 1. 7. 1973. godine u Sarajevu gdje sam završio osnovnu i srednju školu.
Početkom rata u BiH dobrovoljno sam stupio u redove Teritorijalne odbrane, kasnije Armije BiH. Kao pripadnik Diverzantskog odreda 4. Viteške brigade 24.8.1992. godine teško sam ranjen tokom izvršenja borbenog zadatka.
BIOGRAFIJA

Novosti

Aktivnosti

Tekstovi

Intervjui