single-image

BEOGRADSKI IGROKAZ

Danas je napravljen novi igrokaz u Beogradu. Srpski vožd Vučić je iskoristio i ovu priliku, dolazak novog visokog predstavnika u Bosnu i Hercegovinu, da podigne ljestvicu u zahtjevima Srba kojom se treba zaštiti dosadašnje dobitke i osigurati mogućnost ostvarivanja novih. Da bi to imao treba mu disfunkcionalna BiH što je jasno poručio i pozivanjem na sastanak samo srpskih zvaničnika iz bosanskohercegovačkog entiteta RS kao i člana Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda.

Dodatni pritisak je učinio nastojanjem da nametne diskurs u kojem se Srbiju treba izvještavati o progresu u sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma (DMS). Doista, u Aneksu 10 DMS-a, član 2, stav f (Civilna implementacija sporazuma) stoji da će Visoki predstavnik “vezano za zadatke koji su navedeni u sporazumu izvještavati periodično o progresu u implementaciji mirovnog sporazuma (vezano za sporazum) Ujedinjene Narode, Evropsku Uniju, SAD, Rusku Federaciju i druge zainteresirane vlade, strane i organizacije“.

Srbija je preko tadašnje Savezne republike Jugoslavije (SRJ), pored R Hrvatske, potpisnica ovoga aneksa, a sa bosanskohercegovačke strane potpis su stavili predstavnici RBiH i dva definirana entiteta (FBIH i RS). Do sada se Srbija nikada nije ponašala kao strana ili organizacija zainteresirana za izvještaj naprosto jer su stvari općepoznate. Sada Vučić nastoji preko ovoga instrumenta nametnuti mišljenje kako traženjem i dobivanjem izvještaja od OHR-a, Srbija, zapravo ima mogućnost kontrole i utjecaja. Bahato obraćanje bošnjačkom članu Predsjedništva gosp. Džaferoviću samo je odraz takvog stava i želje da se dominira. I ovo je još jedan od dokaza lažnog pozivanja Bošnjaka na saradnju tj. očitim pokazuje da se za suštinski bošnjačko-srpski razgovor treba čekati nova lica u Beogradu.

Ono šta treba biti odgovor ovakvom plitkom pristupu je snažna podrška novom Visokom predstavniku u njegovoj odlučnoj političkoj akciji koja će dovesti do potrebnih reformi kojima će se staviti tačka na aparthejd u našoj domovini.  Za to je potrebno korištenje bonskih ovlast, aktivni utjecaj na članice EU, SAD, Rusije, Kine, zemlje OIC-a i druge značajne međunarodne faktore da politike koje rade za normalizaciju države i njeno priključivanje demokratskom bloku treba podržati. One druge jednostavno zaobići i sa njima završiti. U tom smislu, Vučiću se krila moraju potkresati.

Povezani članci