Bibliography

Articles

Mulaosmanović A . 2004. Kraljica Katarina. Mit u nastajanju. https://folk.uio.no/palk/Dubrovnik/Admir%20Mulaosmanovic%20-%20essay.htm
Mulaosmanović, A. 2008: “Nova izvorna saznanja o političkom kontekstu “Afere Agrokomerc”. Utjecaji na razvoj tvornice u svjetlu odbrambenog koncepta SFRJ”. Historijska traganja 1: 177-206.
Mulaosmanović, A. 2008: “Prilog proučavanju privrednih i demografskih kretanja na bihaćkom području od 1948. do 1961. godine”. Historijska traganja 2, 209-204.
Mulaosmanović, A. 2008: “Stereotip, mit, zločin. Srpska propaganda u Jugoslaviji u drugoj polovini osamdesetih godina XX stoljeća”. Istraživanja 3, 89-100.
Mulaosmanović, A. 2009: “Nacionalni identitet u kontekstu izraženog regionalnog identiteta i političkih potresa u Bihaćkoj krajini”. U: Rasprave o nacionalnom identitetu Bošnjaka. Institut za istoriju: 137-152.
Mulaosmanović, A. 2011: “Razvoj Agrokomerca u svjetlu odbrambenog koncepta ONO”. U: Bošnjačka pismohrana 32 – 33: 368-390.
Mulaosmanović, A. 2012: “Sjećanje pripadnika Handžar divizije”. U: Bošnjaci i Drugi svjetski rat (zbornik radova). Mladi Muslimani: 152-161.
Mulaosmanović, A. 2012: “Plan Kontakt-grupe i politika Alije Izetbegovića 1994. godine”. Prilozi 41: 203-222.
Mulaosmanović, A. 2012: “Nastanak autonomne pokrajine Zapadna Bosna”. Historijska traganja 9: 87-103.
Mulaosmanović, A. 2012: “Na putu ka nezavisnosti. Referendum u Bosni i Hercegovini”. Historijska traganja 10: 203-231.
Mulaosmanović, A. 2012: “Plan Kontakt grupe i Izetbegovićeva politika 1994. godine”. Prilozi 41: 203-222.
Mulaosmanović, A. 2013: “Određene mis/percepcije i pogrešne interpretacije bošnjačke pozicije i odnosa Bošnjaka prema nacističkoj i fašističkoj ideologiji” Bošnjačka pismohrana 36-37: 177-185.
Mulaosmanović A. 2013: “Identity Factory. Agrokomerc and population of Bihać Krajina”. In: Brunnbauer, U./Grandits, H. (eds.): The Ambiguous Nation.
Case Studies from Southeastern the 20th Century. Oldenburg Verlag Munchen: 77-102.
Mulaosmanović A. 2016: Izzetbegovic Aliya (1925-2003). Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaskani, siyaset adami ve dusunur. Islam Ansiklopedisi EK 1. Istanbul: Turkiye Diyanet Vakfi
Mulaosmanović-Kulanić (2017): Kako smo glasali – šta naš čeka 2018-te? https://balans.org.ba/analiza-kako-smo-glasali-sta-nas-ceka-2018-te (analysis)
Mulaosmanovic A. (2018): “The Examples of Bosniak Conservative Political Thought in Second Part of 20th Century” In: Political Communication in Theory and Practice. Non-Western Approaches. (Proceeding Book), Adnan Menderes University: pp. 399-404.
Mulaosmanović A (2018): “Key Political Processes in the Former SFRY 1990-1992 and the Bosniak Respond”. Journal of Balkan and Black Sea Studies I/1: pp. 135-149.
Mulaosmanovic A. (2019): “Islam and Muslims in Greater Serbian Ideology: The Origins of an Antagonism and the Misuse of the Past”. Journal of Muslim Minority Affairs, 39-3, 300-316. https://doi.org/10.1080/13602004.2019.1652408

Reviews
Mulaosmanović, A. (2007): Bougarel, X. Helms E. and Duijizings G. (eds) (2007) The New Bosnian Mosaic, Identities, Memories and Moral Claims in a Post-War Society. Hampshire, Burlington: Ashgate, 2007, Prilozi (36)
Mulaosmanović, A. (2008): Pappe, I (2008): Etničko čišćenje u Palestini. Bookline, Sarajevo, 346. Prilozi (37), 251 – 253.
Mulaosmanović A (2016): Antić-Kecmanović (2016): Istorija Republike Srpske. Beograd: NIP Nedeljnik. Context. Journal of Interdisciplinary Studies vol 3 No 1 2016), 125-128.

Editor
Marko A. Hoare (2015) Bosnia and Herzegovina. Genocide, Justice and Denial. CNS, Sarajevo
Mulaosmanović A. (2017) Bosna prije svega. Zbornik studentskih radova o Aliji Izetbegoviću. Muzej Alija Izetbegović-Mladi Muslimani-Fond Bošnjaci: Sarajevo

Forewords
Wachtel, A (2010), Stvaranje nacije, razaranje nacije. Bošnjačka asocijacija 33: Sarajevo
Džunuzović, A. (2009), Lanet olsun – Zločin nad Bošnjacima istočne Bosne. Mladi muslimani: Sarajevo

 Books

Mulaosmanović, A. 2010: Bihaćka krajina 1971.-1991. Utjecaj politike i političke elite na privredni razvoj. Sarajevo. Institut za istoriju
Mulaosmanović, A. 2013: Iskušenje opstanka. Izetbegovićevih deset godina 1990-2000. Sarajevo: Dobra knjiga
Mulaosmanović-Džunuzović 2015: Umjernost u politici i djelovanju Alije Izetbegovića. Sarajevo: Mladi muslimani
Mulaosmanovic, A 2017: Hayatta-Kalma-Imtihani. Ankara: HECE (Turkish translation)
Mulaosmanović, A. 2018: Kratka politička historija Bošnjaka. Sarajevo: IUS-Stav

Book chapters

Mulaosmanović, A 2016: Bosnia and Herzegovina ater Independence until Dayton Peace Agreement (1990-1995). In:Yucel Oruglu-Ahmed Kulanić 2016: Bosnia and Herzegovina. Law, Society and Politics. Sarajevo, IUS: pp. 60-71

Mulaosmanović, A 2018: Rasprava i zaključci Doma lordova Velike Britanije o BiH i Zapadnom Balkanu. In: Mulaosmanović et al. Bosna i Hercegovina i Berlinski procesa. Analiza stanja ključnih procesa u BiH pred londonsku konferenciju. Sarajevo: IUS

Povezani članci