single-image

Objava kandidature za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine

Sa vjerom u Boga i odlučnošću da se pridržavam moralnih vrijednosti koje proizlaze iz temeljnih vjerskih i etičkih načela te opredijeljenošću da bošnjački narod zajedno sa drugima izgradi snažne mehanizme sigurnosti, razvoja i napretka obaviještavam vas da sam sa zadovoljstvom prihvatio kandidaturu za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine ispred SDA. Koliko god politička situacija bila bremenita, gledam ka našem općem preporodu kao rezultatu unutrašnje saglasnosti između predvodnika društva i širokih slojeva naroda gdje vodstvo personificira volju i misao, a narod srce i krv svake uspješne politike. Bez sudjelovanja građanina svaka akcija ostaje na površini i bez prave udarne snage, stoga tražim vašu podršku za rad sazdan na zajedničkom djelovanju. Razumijevajući da svaki utjecaj na događaje predstavlja suštinsko društveno djelovanje, a da svaka uspješna borba mora biti organizirana borba ne ostaje mi drugo do biti izrazom vaših težnji i nadanja. Doista, snaga jeste u jedinstvu dok će izvršenje zadatka našeg općeg preobražaja i uspinjanja biti moguće samo ako naše težnje i idealizam budu pretočene u organizirani pokret gdje lična vrijednost pojedinaca udružena s metodama koordinirane i zajedničke akcije dobiva na značaju. Otuda možemo još bolje shvatiti antičku misao kako biti zavisan od zajednice i ne moći sve raditi po svojoj volji jeste korisna i potrebna stvar.

Zalažem se za Bosnu i Hercegovinu koja će biti dijelom političkih i sigurnosnih asocijacija kojima je uvažavanje različitosti, dosezanje pravičnosti i briga o onima u potrebi na prvom mjestu. Puni suverenitet države o pitanjima koja se tiču naše budućnosti i za zakone koji uspostavlju pravdu i vraćaju dostojanstvo žrtvama biće mi središnjom mišlju i idejom vodiljom mog rada i djelovanja u Parlamentu. Pravni sistem je čovjekov interes, a zakoni u ljudskom društvu, između ostalog, trebaju obavezivati i svijest građana. Istinska promjena koju zakoni trebaju potaknuti u postgenocidnom društvu događa se tek nakon katarze i taj segment predstavlja ključ za naše ukupno ozdravljenje. Prirodna prava su jedan aspekt ljudskog dostojanstva, a život, sloboda i vlasništvo bili su napadnuti i oduzimani u prošlosti. Zadovoljenje pravde i dosezanje pravednosti je cilj koji se ostvaruje kada svako dobije ono šta mu pripada i ono šta zaslužuje.

Osnovni smisao mog parlamentarnog rada je upućivanje zakonodavnih inicijative (poštujući kompletnu proceduru usvajanja propisa na nivou institucija BiH), tj. konkretnih zakonskih propisa koji imaju za cilj zaštitu teritorijalnog integriteta i međunarodno-pravnog subjektiviteta, ispunjavanje međunarodnih pravnih obaveza Bosne i Hercegovine, te zakona kojima se na jedinstven način iskazuje poštovanje prema dostojanstvu stradalih osoba u Bosni i Hercegovini. Radi se o slijedećim međunarodnim ugovorima, zakonima i drugim aktima koji imaju za cilj realizaciju već važećih propisa: Ugovor sa islamskom zajednicom u BiH, Zakon o državnoj imovini BiH, Zakon o vanjskoj politici, Zakon o pravima žrtava torture, Zakon o kulturi sjećanja na žrtve genocida, holokausta i drugih oblika teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava, te Zakona o saradnji sa dijasporom.

Treba nam odlučan pristup odgoju i obrazovanju. Odgoj nije samo jedna društvena funkcija, nego daje opis njegove ukupne egzistencije. Moralni odgoj kroz porodicu, a zatim kroz sve stepene školovanja u svom posebnom pristupu treba voditi i efikasnu borbu eliminiranja svih oblika antiodgoja, a sastavni dio je školovanje nove generacije sa stvorenim radnim navikama i konkretnom stručnom obukom. Uz jedinstvo, obrazovanje je drugi odlučujući faktor brzog progresa. Nema istinske nezavisnosti bez sposobnosti da sami primjenjujemo i koristimo tekovine nauke i da ove tekovine dalje unapređujemo. Nezavisnost je istinska i trajna samo ako je rezultat osvojene idejne nezavisnosti, ako je znak da je jedan narod našao sebe, otkrio svoje unutrašnje sile, bez kojih stečenu nezavisnost ne može ispuniti sadržajem niti sačuvati. Zbog toga je veće ulaganje u istraživanja, posebno u prirodnim i tehničkim granama te veću uključenost privrede u obrazovne procese naš veliki interes.

Transformacija društva temeljena na vjeri, pravednosti, jedinstvu i naučnim dostignućima predstavlja fundament sa kojeg činimo veliki iskorak. Čitavo moje djelovanje, zbog gore izrečenog, biće prožeto zalaganjem za društvo jednakosti, znanja, kreativnosti, saradnje i humanosti. Pera su podignuta, a listovi su se osušili. Molimo se i nadamo da je na listovima zapisano naše uzdizanje, a da je ova generacija njegov veliki znak.

Povezani članci